Daltonský plán

Daltonský laboratorní plán je metodický způsob výuky. "Dalton" stojí na třech principech:

  1. Volnost - nebo také zodpovědná svoboda. Ta žáky vybízí k tomu, aby samostatně a svobodně pracovali v rámci vymezených pravidel. Žák je aktivním účastníkem vyučování.
  2. Samostatnost - v rámci svého plánu, na jehož vytváření se dítě podílí pracuje samostatně. Určuje si své tempo práce i místo, kde se jí bude věnovat (pracovní stůl, koberec, specializovaný kout).
  3. Spolupráce - v rámci projektové výuky, ranních komunitních kruhů, uměleckých kroužků a častých aktivit v přírodě si dítě nejen vytváří vztahy, ale také se učí pracovat v kolektivu, přijímat roli jak vedoucí tak podřízenou, hledat své místo.

Já a můj strom

Díky stromu vidím, kolik jsem už zvládl i to, kolik mě ještě čeká.

Mám plán

Hlavní myšlenkou daltonského plánu je odlišná organizace vzdělávání na rozdíl od jiných tradičních směrů. Na začátku školního roku si dítě s rodičem namalují strom podobný tomu na obrázku.

Hlavní větve představují konkrétní předměty. Mezi ty hlavní patří matematika, český jazyk a prvouka. Každý z těchto předmětů má podvětve. Na obrázku je zjednodušeně znázorněn strom pro 1. třídu. V praxi ovšem budou mít děti vždy jeden strom na jeden měsíc.

"Vedlejší" předměty v naší škole: muzikohrátky, hudební výchova, taneční výchova, tělesná výchova, projektové vyučování, dramatická výchova, výtvarný kroužek, kutílek - práce se dřevem, experimenty.

Větvení může být podrobnější a tedy i hustší a každé dítě si může vybrat libovolný strom. Po splnění daného učiva si dítě příslušnou větev vymaluje a vidí tedy, jak se jeho znalosti a dovednosti rozšiřují a rozvětvují. Kolik už umí a kolik se ještě potřebuje naučit.

Plánování v daltonu.

Strom monitoruje pokrok v rámci celého roku. Projektová výuka stejně jako podrobnější plánování zde se odehrává v deseti měsíčních blocích. Žák ve spolupráci s učitelem si před začátkem každého měsíce naplánuje, co je přibližně potřeba zvládnout v každém předmětu i to, jak si činnosti rozplánuje. 

Poté každé ráno si dítě z tohoto plánu volí konkrétní práci na daný den a té se poté věnuje. Učitel mu slouží jako průvodce tímto systémem a taky jako podpora při vzniklých potížích. Individuálně s dítětem probírá, co je potřeba nebo mu dává nástroje na to, aby si dokázal poradit sám.