Kateřina Fojtíková

Kateřina Fojtíková

MgA. Kateřina Fojtíková

VZDĚLÁNÍ A PRAXE

Původním vzděláním jsem divadelní dramaturgyně (JAMU), studovala a praktikovala jsem autorské loutkové a výtvarné divadlo mj. v Norsku, ve Finsku a na Islandu. Studovala jsem také filozofii a divadelní vědu (UPOL) a navštěvovala semináře intuitivní pedagogiky, neformálního vzdělávání a transparentní komunikace.

Vedla jsem volnočasové a dramatické kroužky a programy v různých prostředích vč. uprchlického tábora, S.O.S. vesničky či pro děti z dětských domovů. Asistovala jsem v beskydské školní partě Jasan, kde jsem za běhu poznávala principy Montessori a lesní pedagogiky. Lektorovala jsem preventivní, vzdělávací a osobnostně rozvojové programy, vedla podpůrné a terapeutické skupiny. Dělala jsem editorskou práci a překládala z angličtiny.

Potřeba podpořit děti i dospělé, se kterými jsem se potkávala, v nelehkých situacích a posunout také vlastní témata mě dovedla k absolvování dlouhodobého psychoterapeutického výcviku v dramaterapii v kombinaci s arteterapií. Vzdělávám se v oblasti léčení traumatu na tělo orientovanými přístupy (výcvik v Kraniosakrální osteopatii a biodynamice a kurzy Neuroafektivního vztahového modelu, Somatic Experiencing, Biosyntézy, Polyvagální teorie, Focusingu aj.). Věnuji se individuálně dětem a dospělým ve své terapeutické praxi v Ostravě a ve Frýdlantu n.O.

VE ŠKOLE DĚLÁM:

Věnuji se dětem v družině, s prváčky a druháčky objevujeme facinující svět přírody v hodinách prvouky.

BAVÍ MĚ:

Těší mě čas strávený v přírodě, na horách, u ohně i u vody, sběrem bylin či na zahradě. Ráda zpívám, tančím, tvořím, setkávám se s druhými v hloubce i lehkosti.

Je pro mě podstatná atmosféra rovnoprávnosti, důvěry a bezpečí, bez níž nelze svobodně objevovat a poznávat sebe, druhé a svět okolo. Snažím se utvářet prostředí, ve kterém může každý být sám sebou, autenticky se vyjádřit a zkoumat, co je pro něj podstatné. Pečuji o vztahy: opravdový zájem o to, jak to druhý má a ocenění jeho jedinečnosti. Podporuji spolupráci, radost ze spolutvorby i uznání individuálních potřeb a prostoru pro sebe. Jsem ráda za momenty synergie a flow ve skupině i za ty, kdy to drhne a při kterých se můžeme znovu poznávat a zjišťovat co a jak chceme změnit, aby nám spolu bylo dobře. Ráda bych dětem dopřála volnost pohybu, cítění se v těle, poznávání světa všemi smysly, čas v přírodě.