Kurz

Žít s respektem

Kurz


Kurz ŽÍT S RESPEKTEM nahrazuje od května 2021 dosavadní kurzy Respektovat a být respektován, které v ČR a na Slovensku probíhají od roku 1999. 

Kurzy jsou určeny všem, kteří chtějí pracovat na vlastní sebeúctě, osvojit si respektující přístup ve vztazích mezi dospělými i při výchově dětí a rozšířit jej o ohleduplný přístup k Zemi a k přírodě. Nabízí praktické postupy a dovednosti i pohled na širší souvislosti respektujícího a mocenského vnímání světa a vztahů. 

Kurz má akreditaci MŠMT, účastníkům vydáváme potvrzení o jeho absolvování.

ANOTACE KURZU:

PŘÍHLÁŠKA KE STAŽENÍ: