Škola Mezi stromy

Pro život tady a teď.

Den otevřených dveří

Zveme vás na den otevřených dveří

Který proběhne dne 19. prosince. Přijďte prosím na 16.30 hod. a projděte si spolu se svými dětmi i s námi celou školu. Přijdete-li později, utečou vám úvodní informace i naše představení.

Poté s důvěrou můžete nechat děti naším paním učitelkám. Budou mít k dispozici dvě volnočasové místnosti, lego, hry, papírové panenky i s oblečky a mnoho dalšího! Děti se prezentace neúčastní, je to pro ně náročné. 

Bohužel není možná přítomnost mladších sourozenců, ani miminek. Od vzniku naší školky uběhlo 6 let, od vzniku školy od její komunitní podoby 4 roky a mnohokráte jsme zažili dny otevřených dveří, které se změnily ve zkoušku trpělivosti všech zúčastněných a minimum předaných informací v důsledku tohoto. Smyslem a záměrem tohoto dne je, před vám maximum informací, abyste si mohli udělat reálnou představu o tom, jak pracujeme, jaký je náš koncept, jaká je každodenní realita. 

Těšíme se vás!

Tvoříme školu pro vaše i naše děti.

Škola je místem, kde se děti cítí bezpečně, učí se přirozeně a v souvislostech, kde neztratí kontakt s přírodou, se sebou samotnými, s vámi rodiči. Prostorem, kde budou moci tvořivě pracovat, budovat vztahy s vrstevníky i dospělými, běhat a radovat se z učení i ze života.

Protože to jediné, co doopravdy máme je TEĎ.

Nabízíme

Malý kolektiv dětí

Škola je rozdělena na 3 trojročí. Společně se učí děti v 1-3. třídě, poté v 4-.6. třídě a v 7-9. třídě.

V každé třídě přibližně 15 dětí. Celá škola má tedy kapacitu 45 dětí.

Moderní pedagogika

Projektové vyučování zastřešuje náš systém výuky a přirozeně propojuje jednotlivé předměty.

Daltonský přístup se stará o dobrou organizaci učiva, zodpovědnost a samostatnost dítěte.

Pestrá nabídka učitelů

Dítě má už od první třídy nejen svého hlavního učitele, který jej provází učením trivia, ale na zájmové předměty má mnoho externistů.

Výhodou je pestrost, větší zapojení mužů ve výuce.

Učíme se venku

Za zásadní v našem přístupu považujeme umožnění dětem učit se venku. Venku znamená v přírodě, ale také v muzeích, divadlech, laboratořích, galeriích, na ulici i na hradech a zámcích.

Učení není izolováno, ale  probíhá  v přirozeném prostředí.

Osobitý koncept

Naše škola funguje ve své neregistrované podobě již dva roky, svůj koncept neustále vylepšujeme. Navazuje na již 3 roky starou školku, ze které vznikla.

Jsme na cestě poznání a pár věcí jsme už objevili. Víme co nám funguje a co ne. Stále se vyvíjíme.

Hodnoty

Škola není jen učení. Škola jsou děti a učitelé. Lidé. Sociální interakce zde probíhají neustále. Respekt k sobě i ostatním.

Rádi bychom, aby od nás odešel dobře vychovaný a spokojený člověk, který se umí správně chovat k sobě i ostatním a pomocníkem jsou mu v životě hodnoty.