Škola Mezi stromy

Pro život tady a teď.

Tvoříme školu pro děti.

Škola je místem, kde se děti cítí bezpečně, učí se přirozeně a v souvislostech, kde neztratí kontakt s přírodou, se sebou samotnými, s vámi rodiči. Prostorem, kde budou moci tvořivě pracovat, budovat vztahy s vrstevníky i dospělými, běhat a radovat se z učení i ze života.

Protože to jediné, co doopravdy máme je TEĎ.

Nabízíme

Malý kolektiv dětí

Škola je rozdělena na 3 trojročí. Často se spolu učí více ročníků, ale je to individuální podle předmětů. Celková kapacita školy je 90 dětí. 

Moderní pedagogika

Projektové vyučování zastřešuje náš systém výuky a přirozeně propojuje jednotlivé předměty.


Pestrá nabídka učitelů

Dítě má už od první třídy nejen svého hlavního učitele, který jej provází učením trivia, ale na zájmové předměty má mnoho externistů.

Výhodou je pestrost, větší zapojení mužů ve výuce.

Učíme se venku

Za zásadní v našem přístupu považujeme umožnění dětem učit se venku. Venku znamená v přírodě, ale také v muzeích, divadlech, laboratořích, galeriích, na ulici i na hradech a zámcích.

Učení není izolováno, ale  probíhá  v přirozeném prostředí.

Osobitý koncept

Naše škola fungovala ve své neregistrované podobě jako komunitní škola 2 roky, svůj koncept neustále vylepšujeme. Navazuje na již 3 roky starou školku, ze které vznikla.

Jsme na cestě poznání a pár věcí jsme už objevili. Víme co nám funguje a co ne. Stále se vyvíjíme.

Hodnoty

Škola není jen učení. Škola jsou děti a učitelé. Lidé. Sociální interakce zde probíhají neustále. Respekt k sobě i ostatním.

Rádi bychom, aby od nás odešel dobře vychovaný a spokojený člověk, který se umí správně chovat k sobě i ostatním a pomocníkem jsou mu v životě hodnoty.