Aktuální program
Týden Mezi stromy: 12 - 16. října

Matematika

 1. třída - psaní číslic 1-7, číselná osa do 10, hejného matematika - pyramidy, zaznamenávání počtu čárkami do tabulky, vyplňování tabulek dle kritérií (barvy, čísla, druhy). Rozklad do 5.
 2. třída - číselná osa do 100, orientace ve stovkové tabulce, zápis čísla do 100, vyskládání počtu z perlového materiálu, sčítání do 100 pomocí perlového materiálu
 3. třída - procvičení násobilky 2 a 3, 4, 5 opakování základních pojmů z geometrie, měření délek,
 4. třída - Násobení do 10.000.000 na velké násobící tabuli, dělení se zbytkem, základy rýsování

Český jazyk

 1. třída - Seznamujeme se s písmenem LPrvní spojování dvou hlásek SO, SU, SA, Rozlišování samohlásek O, U, A, Pohybový prvek - cvičení s Lanem a Lavičkou, jogová abeceda, Výtvarný prvek - lodičky, lepení, stříhání a malování psacího a tiskacího písmene L,Pisanka - L ve čtyřech podobách
 2. třída - Opakování - čtení s porozuměním, přepis textu z tiskacího na psací. Nové učivo: pořadí slov ve větě, vět v textu
 3. třída - Opakování pořadí slov ve větě, vět v textu. Nové učivo: párové souhlásky uvnitř slov, abeceda
 4. třída - opakování: párové souhlásky uvnitř slov, abeceda. Nové učivo: předpony, předložky, kořen slova

Angličtina

1. třída:

- Opakování písniček

- Počítání do 10

- Barvy

2., 3., 4. třída:

- Anglická abeceda, pomůcka na přiřazování výslovnosti k písmenům

- písnička ke spelování

- Polep školy anglickými slovy, která již děti znají

- aktivity na jednoduché věty, procvičování slovní zásoby (barvy, čísla)

- opakování rodiny v Happy House, scénky

Prvouka

· Adopce zvířete v ZOO - příprava plakátu, prezentace.

· Pokračování putování se skřítky.

Tvorba listových mozaiek na okna, listové vitráže 

Výtvarná výchova

Malování podzimního počasí vodovými barvami, tvorba papírových deštníčků. 

Hudební výchova

 • Zpěv písní: Saxána, pod dubem, za dubem, Šaman + taneček
 • Nácvik nové písně: Dělání (Zdeněk Svěrák)
 • Hudebně/pohybové hry: rozpoznávání hudebních nástrojů pomocí zvuků
 • Rozdíl mezi tónem a zvukem
 • Zápis not c1, d1, e1 do notové osnovy
 • Rozdělení hudebních nástrojů + pojmenování 

Tělesná výchova

 • V pondělí, úterý a čtvrtek Lali jóga.
 • Ve středu v 8.30 pravidelná tělesná výchova - míčové hry, rozcvička, kotouly.
 • V pátek výlet do okolí.

V odpolední družině dle počasí fotbal, vybíjená