Přípravná třída

Naše Základní škola Mezi stromy otevřela první ročník přípravné třídy dne 1. 9 .2021. Letos otevíráme opět! Třída je schválená MŠMT.

Tato třída má kapacitu 15 dětí ve věku od 5 - 7 let. V této třídě učí kvalifikovaný pedagog pro předškolní vzdělávání. Přípravná třída je primárně určena pro děti s odkladem školní docházky nebo pro děti v posledním ročníku MŠ. 

V prostorách naší školy náleží přípravné třídě jedna učebna. V rámci výtvarných, hudebních a pohybových aktivit mohou děti využívat také muziko místnost s bubny, ateliér s velikým množstvím výtvarných potřeb.

Školné v přípravné třídě je 2.000 Kč.

V areálu školy je veliké hřiště a v blízkém okolí se nachází rybníky, řeka i les. Provozní doba školy je 7.00 - 16.30 hod.

Potřebné dokumenty:

1. Žádost o umístění dítěte zde: 

2. Žádost o odklad: 

3. Doporučení PPP - v případě, že dítě nemá odklad, musí do přípravné třídy nastoupit s doporučení z pedagogicko-psychologické poradny. Více informaci zde: https://www.ppp-ostrava.cz/vysetreni-skolni-zralosti-vrazeni-do-pripravne-tridy/

Žádost o umístění dítěte pošlete prosím na náš email: motylekmezistromy@volny.cz.  Zbývající dokumenty můžete dokládat i časem.