Hodnoty

Respekt

Respekt vůči sobě a vlastním potřebám, respekt vůči učitelům, rodičům i kamarádům. Jednám slušně, čestně a poctivě s ohledem na prostředí, ve kterém žiju.

Ohleduplnost

Má svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého. Uvědomuji si nejen své potřeby, ale také potřeby ostatních. Jsem empatický a laskavý.

Odpovědnost

Jsem odpovědný vůči sobě. Dokončuji svou práci, plním své sliby. Stejně tak jsem odpovědný za své jednání a chování a připraven nést následky.

Mravnost

Zastávám etické principy, mám vnitřní soubor hodnot a pravidel, která mi dávají smysl a jsou mým kompasem při rozhodování, co je správné a co ne.

Rovnováha

Vyváženost a harmonie mezi mnou a vnějším světem, mezi rozvojem těla a ducha. 

Odolnost

Věřím v sebe i v to, že když něco doopravdy chci, pak to dokážu. Nebojím se přijímat nové výzvy, usilovně pracuji. Změna je příležitost.