Zápis

Výsledky zápisu na školní rok 2023 / 2024.


Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024


Zápis na školní rok 2023/2023 proběhne ve dnech 13. a 14. dubna 2023.

INFORMACE K ZÁPISU DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Způsob doručení žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání:

 • do datové schránky školy (k9z9rbs)
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem nebo e-mailem bez podpisu (v tom případě je třeba se do 5 dnů dostavit do školy k potvrzení žádosti, jinak k ní nebude přihlíženo) (motylekmezistromy@volny.cz)
 • osobní podání v čase po domluvě na telefonu 776 544 124 na adresu V Zálomu 1, Ostrava - Zábřeh
 • poštou na adresu: Maixnerova 11, Ostrava - Vítkovice, 70030

Doklady k zápisu:

 • rodný list dítěte (nekopírujte, pouze zkontrolujeme a ihned vracíme)
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • u cizích státních příslušníků - pas zákonného zástupce a potvrzení o rezidentství
 • rozhodnutí o odkladu školní docházky z předešlého roku (bylo-li uděleno)
 • samozřejmě stačí zaslat fotokopie požadovaných dokladů 

Přihláška ke vzdělávání:

Zápisní list:

Obecné podmínky pro přijetí vyplývající ze školského zákona:

 • dítě má k 31.8.2023 šest let
 • dítě dosáhne šesti let v době od 1. září do 31. prosince 2023 (nutné je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení)
 • dítě dosáhne šesti let v době od 1. ledna do 30. června 2023 (nutné doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře)

Do 1. ročníku ZŠ Mezi stromy ve školním roce 2023/2024 bude zařazeno nejvýše 15 žáků. Při vyšším počtu zájemců, než které můžeme přijmout, bude přihlédnuto k následujícím kritériím:

Preferenční kritéria:

 • zákonní zástupci znají (účast na dni otevřených dveří i osobních konzultacích) a sdílejí alternativní pedagogický přístup
 • ověření souladu osobnostních předpokladů, potřeb a školní připravenosti žáka s pojetím vzdělávání na ZŠ Mezi stromy s.r.o.
 • předpoklady pro výuku psaní vázaným písmem, metodou Sfumato (přiměřeně zralý grafomotorický projev a řečový projev).
 • předpoklady pro výuku matematiky (základní početní představy, předmatematická gramotnost)
 • přiměřeně zralý řečový projev pro rozšířenou výuku anglického jazyka od 1. třídy 
 • předpoklady pro rozvoj kritického myšlení
 • posilování sourozeneckých vazeb a slaďování rodinného a pracovního života rodičů - přijímání sourozenců

Datum zápisu nemá na přijetí vliv.