Zápis

Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023


Zápis na školní rok 2022 / 2023 proběhne ve dnech 20. a 21. dubna 2022.

INFORMACE K ZÁPISU DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Způsob doručení žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání:

 • do datové schránky školy
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem nebo e-mailem bez podpisu (v tom případě je třeba se do 5 dnů dostavit do školy k potvrzení žádosti, jinak k ní nebude přihlíženo)
 • osobní podání v čase po domluvě na telefonu 776 544 124 
 • poštou na adresu: Maixnerova 11, Ostrava - Vítkovice, 70030

Doklady k zápisu:

 • rodný list dítěte (nekopírujte, pouze zkontrolujeme a ihned vracíme)
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • u cizích státních příslušníků - pas zákonného zástupce a potvrzení o rezidentství
 • rozhodnutí o odkladu školní docházky z předešlého roku (bylo-li uděleno)
 • samozřejmě stačí zaslat fotokopie požadovaných dokladů 

Přihláška ke vzdělávání:

Zápisní list:

Obecné podmínky pro přijetí vyplývající ze školského zákona:

 • dítě má k 31.8.2022 šest let
 • dítě dosáhne šesti let v době od 1. září do 31. prosince 2022 (nutné je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení)
 • dítě dosáhne šesti let v době od 1. ledna do 30. června 2023 (nutné doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře)

Do 1. ročníku ZŠ Mezi stromy ve školním roce 2022/2023 bude zařazeno 10 žáků. Při vyšším počtu zájemců, než které můžeme přijmout, bude přihlédnuto k následujícím kritériím:

Kritéria:

 • zákonní zástupci znají a sdílejí alternativní pedagogický přístup
 • posilování sourozeneckých vazeb a slaďování rodinného a pracovního života rodičů - přijímání sourozenců

Datum zápisu nemá na přijetí vliv.