Zápis

Probíhá průběžně

Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

proběhne 25. dubna 2020

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 bude zápis probíhat v mimořádném režimu bez osobní přítomnosti dětí a rodičů ve škole.

Na školní rok 2020/2021 přijímáme nejvýše 20 dětí do 1. - 4. ročníku ZŠ.

V případě převisu zájmu rozhodujeme zejména dle těchto kritérií:

  • posilování rodinných vazeb a sladění rodinného a pracovního života rodičů (přijímání sourozenců)
  • předchozí docházka do Dětského klubu Motýlek
  • losování (od úrovně kritéria, které splňuje skupina dětí překračující kapacitu)

Zápis se uskuteční online následujícím způsobem:

1. Vyplňte online žádost o přijetí, vytiskněte a podepište. Vyplňte ji nejpozději do 25. 4. 2020.

2. Vyplněnou žádost s kopií rodného listu dítěte pošlete jako obyčejný dopis poštou na korespondeční adresu školy (Maixnerova 11, Ostrava - Vítkovice). Můžete nám také žádost předat osobně po předchozí domluvě.

Bude Vám doručeno vydání rozhodnutí o přijetí.

Konečným krokem celého procesu u přijatých dětí je podepsání smlouvy o vzdělávání. Termíny podepsání smlouvy budou dohodnuty individuálně.

3. Na Vaší adresu poté pošleme veškeré informace.