Zápis

Probíhá průběžně

Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022


Zápis na školní rok 2021 / 2022 proběhne ve dnech 12. a 13. dubna 2021.

  INFORMACE K ZÁPISU DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Způsob doručení žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání:

 • do datové schránky školy
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem nebo e-mailem bez podpisu (v tom případě je třeba se do 5 dnů dostavit do školy k potvrzení žádosti, jinak k ní nebude přihlíženo)
 • osobní podání v čase po domluvě na telefonu 776 544 124 (podmínkou je dodržení bezpečnostních opatření)
 • poštou na adresu: Maixnerova11, Ostrava - Vítkovice, 70030

Doklady k zápisu:

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • u cizích státních příslušníků - pas zákonného zástupce a potvrzení o rezidentství
 • rozhodnutí o odkladu školní docházky z předešlého roku (bylo-li uděleno)
 • samozřejmě stačí zaslat fotokopie požadovaných dokladů 

Přihláška ke vzdělávání:

Zápisní list:

Obecné podmínky pro přijetí vyplývající ze školského zákona:

 • dítě má k 31.8.2021 šest let
 • dítě dosáhne šesti let v době od 1. září do 31. prosince 2021 (nutné je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení)
 • dítě dosáhne šesti let v době od 1. ledna do 30. června 2022 (nutné doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře)

Do 1. ročníku ZŠ Mezi stromy ve školním roce 2021/2022 bude zařazeno 6 žáků. Při vyšším počtu zájemců, než které můžeme přijmout, bude přihlédnuto k následujícím kritériím:

Kritéria:

 • zákonní zástupci znají a sdílejí alternativní pedagogický přístup
 • posilování sourozeneckých vazeb a slaďování rodinného a pracovního života rodičů - přijímání sourozenců

Datum zápisu nemá na přijetí vliv.

Řádný zápis bude probíhat online prostřednictvím videokonference zoom ve dnech 12. a 13.4. v čase od 15 do 16 hodin.