Školné

Měsíční školné

Roční školné 43.000 Kč.

Celodenní program školy od 7.00 do 16.30 hod.

4300Kč