Školné

Měsíční školné

Celodenní program školy od 7.00 do 16.30 hod.

3900Kč

Stravné

Oběd zajišťuje ZŠ Horymírova.

63 Kč