Předměty

Trivium

Mnoho lidí se shoduje na tom, že to nejdůležitější, co nás naučí základní škola, je čtení, psaní a počítání. Tohle jsou dovednosti, které jsou pro naše celoživotní fungování zásadní. Proto si dáváme záležet na jejich výuce. Používáme alternativní i klasické metody, veliké množství pomůcek, které dětem mají výuku jak zatraktivnit tak dát jim možnost procvičení dané látky z mnoha stránek.

Prvouka

Nauka o přírodě, o světě kolem nás, rozšiřování základních informací, které se děti dozvěděly doma a ve školce. Snažíme se, aby učení o stromech probíhalo v lesích, o dopravních značkách v dopravním provozu, o kultuře v divadlech a galeriích. Tento předmět má neobyčejný potenciál v práci v prostředí, o kterém se děti učí. Navíc při něm děti na prvním stupni školy mohou využít znalosti a dovednosti z trivia a dochází tak ihned k propojování látky s každodenním životem.

Z prvouky se jednou vylíhnou předměty jako vlastivěda, historie, biologie, ale už v prvních třídách je důležité jim dát pevný podklad.

Angličtina

Jsme školou připravující děti na život v 21. století. Umět se dohovořit anglicky je zásadní a samozřejmé. S angličtinou začínáme již v první třídě a dáváme ji veliký prostor. Než gramatika je pro děti zásadní konverzace. Angličtina není jen předmět v rozvrhu. Postupem času budou mít děti větší dotaci na hodiny angličtiny, budou mít příležitost používat jazyk ve více předmětech ve škole, při konverzaci s vyučujícími, v hrách.

Kutílek

Kutílek je kroužek, kde se děti učí pracovat s dřevem, přírodninami, nářadím všeho druhu. Dostanou základy stolařiny, řezbářství. Pilují svou vytrvalost i šikovnost, učí se kreativitě. Učí se pod vedením kutila - muže. Tento kroužek je jednou z příležitostí k posílení sebevědomí.

Vaření

Vaření je mega oblíbená činnost dětí a my ji považujeme za vysoce praktickou, všestrannou a důležitou. Při vaření podle receptu, musí dítě umět číst. Také odměřovat hmotnost, objem. Spočítat počet vajec. Dokázat měřit na hodinách. Postupovat podle postupu. Dokázat loupat, krájet i vykrajovat. Vytrvat. Spolupracovat či vést. A ještě se dá výsledek sníst, tomu říkáme předmět!

Muzikoterapie

Muzikoterapie je součástí léčebné pedagogiky. Hudba ovlivňuje vegetativní funkce, používá se ke zmírnění bolestí, funguje jako emoční ventil. Je založená na práci s hlasem, rytmem, tělem. Hodina muzikoterapie s dětmi je proložena muzikoterapeutickými hrami a cvičeními.

Vědátor

Kroužek experimentů fyzikálního, chemického i biologického charakteru, během kterého si děti mohou okoukat, osahat a na vlastní kůži vyzkoušet, jak tento svět funguje. To sice testují od narození, ale zde se jim dostane profesionální podpory i velikého množství zajímavých pomůcek, které je budou provázet na cestě za poznáním.

Výtvarná výchova

Tvořivost je jednou z nejdůležitějších schopností, se kterou by děti měly opustit školu. Schopnost jít do vlastního nitra a kreativita je to, co jim jednou pomůže se prosadit a najít si vlastní cestu v nejrůznějších oborech. Výtvarná výchova a tvoření obecně jsou úžasnou příležitostí nejen k naučení různých technik, hledání vlastního stylu, ale i k použití vlastní fantazie.

Hudební výchova

Tento předmět obsahuje nejen klasickou hudební nauku vyučovanou hrou, zpívání písníček u klavíru i kytary, ale i práce s nejrůznějšími nástroji, s rytmem. Naučit se písničku zpaměti, dokázat svůj zpěv sladit s ostatními a u táborových ohňů si pak moci společně zapět. Písničky vybíráme takové, které děti baví buď obsahem nebo formou.

Tělesná výchova

Tělesná "výchova" u nás zahrnuje - cvičení jógy, běhání po lese, klasické rozcvičky a protahování, aerobik a nácvik tance nejen na besídky. V rámci celistvého rozvoje těla i ducha věnujeme těmto aktivitám mnoho času. Věříme také, že zocelení a posílení tělesné schránky zoceluje také náš vnitřek.

Nedostatek fyzické aktivity se projevuje nejen na postavě, ale především ve zvýšení psychické lability a zdravotní choulostivosti.

Naše děti mají jak klasickou tělesnou výchovu, tak každodenní protažení, jógové cviky, ranní pohybovky, pak také kroužek lezení na stěně, plavání a lyžařský výcvik.

Dostatek prostoru k fyzickému vyžití mají děti i v rámci práce - na zahradě, v kuchyni i v dílně.


Všechny předměty jsou integrovány do předmětu Kosmická výchova, aby tak byla zajištěna jejich propojenost.