Předměty

Trivium

Mnoho lidí se shoduje na tom, že to nejdůležitější, co nás naučí základní škola, je čtení, psaní a počítání. Tohle jsou dovednosti, které jsou pro naše celoživotní fungování zásadní. Proto si dáváme záležet na jejich výuce. Používáme alternativní i klasické metody, veliké množství pomůcek, které dětem mají výuku jak zatraktivnit tak dát jim možnost procvičení dané látky z mnoha stránek.

Prvouka

Nauka o přírodě, o světě kolem nás, rozšiřování základních informací, které se děti dozvěděly doma a ve školce. Snažíme se, aby učení o stromech probíhalo v lesích, o dopravních značkách v dopravním provozu, o kultuře v divadlech a galeriích. Tento předmět má neobyčejný potenciál v práci v prostředí, o kterém se děti učí. Navíc při něm děti na prvním stupni školy mohou využít znalosti a dovednosti z trivia a dochází tak ihned k propojování látky s každodenním životem.

Z prvouky se jednou vylíhnou předměty jako vlastivěda, historie, biologie, ale už v prvních třídách je důležité jim dát pevný podklad.

Angličtina

Jsme školou připravující děti na život v 21. století. Umět se dohovořit anglicky je zásadní a samozřejmé. S angličtinou začínáme již v první třídě a dáváme ji veliký prostor. Než gramatika je pro děti zásadní konverzace. Angličtina není jen předmět v rozvrhu. Postupem času budou mít děti větší dotaci na hodiny angličtiny, budou mít příležitost používat jazyk ve více předmětech ve škole, při konverzaci s vyučujícími, v hrách.

Kutílek

Kutílek je kroužek, kde se děti učí pracovat s dřevem, přírodninami, nářadím všeho druhu. Dostanou základy stolařiny, řezbářství. Pilují svou vytrvalost i šikovnost, učí se kreativitě. Učí se pod vedením kutila - muže. Tento kroužek je jednou z příležitostí k posílení sebevědomí.

Muzikoterapie

Muzikoterapie je součástí léčebné pedagogiky. Hudba ovlivňuje vegetativní funkce, používá se ke zmírnění bolestí, funguje jako emoční ventil. Je založená na práci s hlasem, rytmem, tělem. Hodina muzikoterapie s dětmi je proložena muzikoterapeutickými hrami a cvičeními.

Výtvarná výchova

Tvořivost je jednou z nejdůležitějších schopností, se kterou by děti měly opustit školu. Schopnost jít do vlastního nitra a kreativita je to, co jim jednou pomůže se prosadit a najít si vlastní cestu v nejrůznějších oborech. Výtvarná výchova a tvoření obecně jsou úžasnou příležitostí nejen k naučení různých technik, hledání vlastního stylu, ale i k použití vlastní fantazie.

Hudební výchova

Tento předmět obsahuje nejen klasickou hudební nauku vyučovanou hrou, zpívání písníček u klavíru i kytary, ale i práce s nejrůznějšími nástroji, s rytmem. Naučit se písničku zpaměti, dokázat svůj zpěv sladit s ostatními a u táborových ohňů si pak moci společně zapět. Písničky vybíráme takové, které děti baví buď obsahem nebo formou.

Tělesná výchova

Tělesná "výchova" u nás zahrnuje - cvičení jógy, běhání po lese, klasické rozcvičky a protahování, aerobik a nácvik tance nejen na besídky. V rámci celistvého rozvoje těla i ducha věnujeme těmto aktivitám mnoho času. Věříme také, že zocelení a posílení tělesné schránky zoceluje také náš vnitřek.

Nedostatek fyzické aktivity se projevuje nejen na postavě, ale především ve zvýšení psychické lability a zdravotní choulostivosti.

Naše děti mají jak klasickou tělesnou výchovu, tak každodenní protažení, jógové cviky, ranní pohybovky, pak také kroužek lezení na stěně, plavání a lyžařský výcvik.

Dostatek prostoru k fyzickému vyžití mají děti i v rámci práce - na zahradě, v kuchyni i v dílně.


Všechny předměty jsou integrovány do předmětu Kosmická výchova, aby tak byla zajištěna jejich propojenost.