Všestrannost

Kalokagathia

Antický výchovný ideál: harmonickým souladem je vyváženost tělesné i duševní krásy a dobroty, ctnosti a statečnosti. Celistvost.

Jednou si dítě definitivně vybere, co jej baví a co chce v životě dělat. Do té doby mu nabízíme nejrozličnější aktivity. Dokud je malé, nasává vše jako houba, je velmi otevřené pestrosti a novým aktivitám a ukládá si vše v sobě. Zjišťuje, co jej baví a co ne. Co mu jde snadno a co ne.


I aktivity, které si už ve vyšších ročnících nevybere, mají nyní smysl, aby dítě dostalo onen potřebný prostor pro hledání. Na druhém stupni si dítě už samostatněji volí kroužky, ve kterých se chce specializovat.

I budoucím ajťákovi se bude hodit kreativita pěstovaná ve výtvarném tvoření, zručnost z práce se dřevem i láska ke sportu a sportovním hrám získaná ve škole.