Povinné dokumenty

GDPR

V souladu s par. 46 a 165 odst. 2 zákona č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), zvěřejňujee seznam prijatých k základnímu vzdělávání v ZŠ Mezi stromy pro školní rok 2020/2021.

ŠVP - Školní vzdělávací program - Příroda nás učí

Školní řád

Vnitřní řád školy

Rozhodnutí o přijetí:

Prohlášení o přístupnosti:

Povinně zveřejňované informace:

Inspekční zpráva