O škole

"Dej každému dni příležitost, aby se mohl stát tím nejkrásnějším dnem v tvém životě."(Mark Twain)

Systém ŠKOLY MEZI STROMY:


 • Škola je součást života a nejen příprava na život.
 • Malý kolektiv školy, přátelské klima. Maximální celková kapacita školy je 90 dětí.
 • Jeden den v týdnu věnované výletům, návštěvám divadel, muzeí, nejméně 10 výletů do hor ročně, škola v přírodě, škola plavání i lyžařský kurz
 • Učení chápeme jako proces aktivního získávání zkušenosti, založené na samostatném řešení problémů
 • Ústní hodnocení, slovní hodnocení
 • důraz na organizaci učiva, samostatnost dítěte
 • Společné cíle školního kolektivu, dětí, učitelů i rodičů. Důraz na cíle, které jsou užitečné obecně a přesahují omezené zaměření na školu jako takovou - spolupráce s domovinkami, jinými školami, pořádání akcí pro veřejnost

Hodnoty

 • učení jako osobní rozvoj
 • týmový duch
 • souznění s přírodou
 • překonávání sebe sama
 • samostatnost a zodpovědnost
 • aktivní pomoc ostatním
 • osobní příklad
 • empatie, úcta a respekt k druhým
 • poctivost a opravdovost
 • praktičnost
 • smysluplnost a přesah