Rozšířená výuka jazyků

O významu zvládání cizích jazyků v dnešní době netřeba referovat. Je to naprostá nezbytnost a my jsme si ji velmi dobře vědomi. Od první třídy nabízíme rozšířenou výuku jazyků, které budou děti provázet nejen v hodinách angličtiny, projektové výuce, ale postupně ve většině předmětů ve škole.

Konverzace v anglickém jazyce probíhá na naší škole od 1. ročníku pod vedením učitelů angličtiny. Pracujeme podle metody Wow! Více na https://www.wowenglish.com/

Malé děti mají neuvěřitelnou schopnost naposlouchání jazyku a přirozené správné výslovnosti. Prioritou je pro nás živá konverzace bez ostychu.

Na prvním stupni se jedná o jazyk anglický. Na druhém stupni si děti přiberou další cizí jazyk, plánu je španělština od 8. ročníku.