Rozšířená výuka jazyků

O významu zvládání cizích jazyků v dnešní době netřeba referovat. Je to naprostá nezbytnost a my jsme si ji velmi dobře vědomi. Od první třídy nabízíme rozšířenou výuku jazyků, které budou děti provázet nejen v hodinách angličtiny, projektové výuce, ale postupně ve většině předmětů ve škole.

Konverzace v anglickém jazyce probíhá na naší škole od 3. - 5. ročníku pod vedením učitelů angličtiny. Žáci se připravují na mezinárodní Cambridgeské zkoušky -  zdokonalují se v poslechu, mluvení, čtení a psaní podle nejmodernějších učebních materiálů.

Od 6. - 9. ročníku probíhá konverzace s rodilým mluvčím z Velké Británie. Žáci prohlubují témata probíraná v běžných hodinách, zdokonalují se zejména v mluveném projevu a v poslechu.

Malé děti mají neuvěřitelnou schopnost naposlouchání jazyku a přirozené správné výslovnosti. Prioritou je pro nás živá konverzace bez ostychu.

Na prvním stupni se jedná o jazyk anglický. Na druhém stupni si děti přiberou další cizí jazyk.