Tady a Teď

Doba je rychlá, pracovní trh neúprosný, budoucnost nejistá. V tomhle žijeme a tohle nasávají naše děti. Jen ti nejmenší, když se rochní v bahně, hrají si s vodou nebo se hodinu šťárají s klackem v zemi, jsou skutečně tady a teď, co bylo a bude je nezajímá.

Jak jsou děti větší, začínají se chlubit - kde byli, co viděli a co dostali, kam pojedou, co uvidí a dostanou. Když už někde jsou, pídí se po tom, kam půjdou pak, co je ještě čeká. TEĎ ztrácí hodnotu, život se stává honbou za pokladem schovaným na konci duhy.

Pestrostí naše programu, ale zároveň obrovskou časovou dotací na výlety, projekty a tvůrčí předměty se snažíme dětem dát prostor pro to, aby si tu přítomnost užili co nejvíc. Aby se mohli v klidu zastavit bez obavy, že za pár minut zazvoní. A aby to TADY bylo na pěkném místě, ideálně v přírodě, kde nás to daleko přirozeněji uzemňuje a vrací přítomnosti.

Když si nyní, v dětství osvojí tuto schopnost, můžou pak jako dospělí být šťastní okamžikem, nikoli očekávaními a doufáním. Život je teď.