Ivana Fehérová

Vzdělání:

Vystudovala jsem speciální pedagogiku - učitelství na PdF UP v Olomouci a doktorský studijní program na FF OU v Ostravě. Celý život se vzdělávám a snažím rozvíjet. Mám za sebou množství kurzů a seminářů v oblasti pedagogiky a terapie (např. výcvik v Integrativní psychoterapii - sebezkušenostní výcvik ve skupinové psychoterapii, seminář Waldorfské pedagogiky, Sfumato - splývavé čtení, kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení). Vyučovala jsem na různých typech škol a pracovala jsem také v terapeutických komunitách u nás i v Anglii.


Ve škole dělám:

Ve škole učím češtinu, angličtinu a témata spojená s přírodou. Podílím se na osobním rozvoji dětí jako učitel i jako školní metodik prevence.

Baví mě:

Baví mě toulat se po horách, v lese či loukami se psem. Mít nohy v potoce a skočit do horské tůně. Ráda se ponořím do meditace, zvuků etnické hudby nebo do knížky. S oblibou čtu mezi řádky a objevuji souvislosti. Se zaujetím objevuji cesty, které umožňují dětem i dospělým se rozvíjet, poznávat sebe i svět okolo. A jak to udělat, aby učení ve škole bylo smysluplné a přístupné různým typům dětí.

Zajímá mě individualita, osobní příběhy, člověk na cestě. Malá školní skupina jako je ta Mezi stromy se může stát každému dítěti zrcadlem a přispět k jeho seberozvoji. Věřím, že děti si mohou odnést ze školy do života zásadní poznání - učení je naplňující činnost na celý život; být s druhými je možná někdy obtížné, ale přínosné; mít vztah s přírodou je vnitřní poklad. Jsem přesvědčena, že děti mají mít možnost trávit dostatek času v přírodě, učit se v ní mít otevřené všechny smysly a srdce. Tehdy mohou nacházet spojení se sebou a své místo v životě. Přeji si, aby se nám toto vše dařilo naplňovat právě zde Mezi stromy.